• ROUTER
  • SWITCH
  • ACCESS POINT
  • CÁP MẠNG
Bộ chuyển mạch Switch Ruijie RG-ES208GC
- Layer 2 Smart Managed Switch 8 Cổng 1000BASE-T
- 8 x 1000M, 1 x 1000M uplink
- Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps
- Kích thước: 160*75*24mm
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz
1.380.000 ₫ 1380000.0 VND
Bộ chuyển mạch Switch Ruijie RG-ES205GC
- Layer 2 Smart Managed Switch 5 Cổng 1000BASE-T
- 4 x 1000M, 1 x 1000M uplink
- Tốc độ chuyển mạch: 10Gbps, MAC: 2K
- Nguồn cấp: DC 5V - 1A
- Kích thước: 119*75*24mm
0 ₫ 0.0 VND
Bộ chuyển mạch Switch Ruijie RG-ES216GC
- Layer 2 Smart Managed Switch 18 Cổng 1000BASE-T
- 16 x 1000BASE-T
- Tốc độ chuyển mạch: 32Gbps, MAC: 8K
- Kích thước: 440x165x44mm, rack 19 inch
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz
0 ₫ 0.0 VND
Bộ chuyển mạch Switch PoE Ruijie RG-ES209GC-P
- Layer 2 Smart Managed PoE Switch. Tốc độ 18Gbps, MAC: 2K
- 8 x 1000M PoE/PoE+, công suất 120W, 1 x 1000M Uplink
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz
2.900.000 ₫ 2900000.0 VND
Bộ chuyển mạch Switch PoE Ruijie RG-ES206GC-P
- Layer 2 Smart Managed PoE Switch
- 4 x 1000M PoE/PoE+, công suất 54W, 2 x 1000M Uplink
- Tốc độ chuyển mạch: 12Gbps, MAC: 4K
- Nguồn cấp: 54V DC adapter, 1.1A
0 ₫ 0.0 VND
Bộ chuyển mạch Switch PoE Ruijie RG-ES205GC-P
- Layer 2 Smart Managed PoE Switch
- 4 x 1000M PoE/PoE+, công suất 54W, 1 x 1000M Uplink
- Tốc độ chuyển mạch: 10Gbps, MAC: 2K
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz
0 ₫ 0.0 VND
Bộ chuyển mạch Switch PoE Ruijie RG-ES218GC-P
- Layer 2 Smart Managed PoE Switch
- 16 x 1000M PoE/PoE+, tổng 240W, 2 x 1000M SFP ports
- Tốc độ chuyển mạch: 36Gbps, MAC: 8K
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz
0 ₫ 0.0 VND
Bộ chuyển mạch Switch PoE Ruijie RG-ES226GC-P
- Layer 2 Smart Managed PoE Switch
- 24 x 1000M PoE/PoE+, tổng 370W, 2 x 1000M SFP ports
- Tốc độ chuyển mạch: 52Gbps, MAC: 8K
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz
0 ₫ 0.0 VND