CTY TNHH DV&GP NGUYÊN KHANH

Thông tin về CTY TNHH DV&GP NGUYÊN KHANH ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Purchase Ribbon Widgets
Purchase Ribbon Widgets
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Organize and plan your projects
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Nghỉ phép
Allocate PTOs and follow leaves requests
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Odoo 16 Full Accounting Kit
Asset and Budget Management, Accounting Reports, PDC, Lock dates, Credit Limit, Follow Ups, Day-Bank-Cash book reports.
Open HRMS Branch Transfer
Employee transfer between branches
Open HRMS - HR Dashboard
Open HRMS - HR Dashboard
Sale Order Line Views
This module allow you to display sale/quotation line views-List/Tree, form, graph,search and pivot view,.Sale order line view with custom filters and group by options
Open HRMS Core
Open HRMS Suit: It brings all Open HRMS modules
Advanced Sales Reports
Advanced sales reports for Odoo 15
Sales Ribbon Widgets
Sale Ribbon Widgets
Sale Order Xlsx
This module allows to xlsx report of multiple sale orders from the tree/form view.
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam