CTY TNHH DV&GP NGUYÊN KHANH Phiên bản hệ thống 14.0-20201218

Thông tin về CTY TNHH DV&GP NGUYÊN KHANH instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Website Sale Hide Price and Add Cart
Website Sale Hide Price
Sales Report By Salesperson
Generate your sales order reports by salesperson, select multiple salesperson or single salesperson, print report from date and to date
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Sale Price Recalculate
This module manage to product price list re-calculation
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Organize and plan your projects
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Ngày nghỉ
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Odoo 14 Full Accounting Kit
Asset and Budget Management, Accounting Reports, PDC, Lock dates, Credit Limit, Follow Ups, Day-Bank-Cash book reports.
Open HRMS Employee Shift
Easily create, manage, and track employee shift schedules.
Open HRMS Branch Transfer
Employee transfer between branches
Open HRMS - HR Dashboard
Open HRMS - HR Dashboard
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Open HRMS Core
Open HRMS Suit: It brings all Open HRMS modules
Invoices Paid Amounts
Template Report
Export data all objects odoo to OpenOffice, LibreOffice output files odt, pdf, doc, docx, ods
Report Templates Sale Order
Report Templates Sale Order
Salesperson Signature
In this module allows the salesperson to add his signature and also available the option for making the validate option in sales visible/invisible based on the salesperson signature
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Tin Tức
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Bảng Thông Tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Hợp Đồng Lao Động