CTY TNHH DV&GP NGUYÊN KHANH Phiên bản Odoo 15.0

Thông tin về CTY TNHH DV&GP NGUYÊN KHANH một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Organize and plan your projects
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Ngày nghỉ
Allocate PTOs and follow leaves requests
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Odoo 15 Full Accounting Kit
Asset and Budget Management, Accounting Reports, PDC, Lock dates, Credit Limit, Follow Ups, Day-Bank-Cash book reports.
Customer Sale Order History
Customer Sale Order History for Odoo 15
Open HRMS Branch Transfer
Employee transfer between branches
Open HRMS - HR Dashboard
Open HRMS - HR Dashboard
Inventory Dashboard Odoo15
Inventory Dashboard
Sale Order Line Views
This module allow you to display sale/quotation line views-List/Tree, form, graph,search and pivot view,.Sale order line view with custom filters and group by options
Serial no for product lines in Purchase Order lines
Add serial/line nos to product lines in Purchase Orders
Serial no for product lines in Sale orders and Invoices
Add serial/line nos to product lines in Sale orders and invoices
Open HRMS Core
Open HRMS Suit: It brings all Open HRMS modules
Project Dashboard
Detailed Dashboard View for Project
Website Product Name
Website Product Name
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

Finnish Invoice Delivery Date
Toimituspäivä laskulle
Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam