QUY ĐỊNH CHUNG

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

    Quyền và nghĩa vụ của Nguyên Khanh

    - Đảm bảo cung cấp hàng hóa chính hãng.
    - Bàn giao hàng hóa đúng thời gian, địa điểm theo thông tin do khách hàng cung cấp    .
    - Đối với hàng hóa là hàng chuyên biệt, hàng đặc thù, Nguyên Khanh sẽ tùy theo tình trạng hàng hóa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

     Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

    - Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho việc mua, vận chuyển, giao nhận hàng hóa, dịch vụ.
    - Thanh toán đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ.
    - Tiếp nhận hàng hóa, dịch vụ đã mua từ Nguyên Khanh.

   

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH