Chính Sách Đổi Trả Hàng

QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ HÀNG

1. Đổi Hàng:

- Không áp dụng đối với các thiết bị như: máy in, mực in, các thiết bị có tính chất hao mòn, các thiết bị bị cắt rời, bẻ gãy, mất bao bì hoặc trầy xước dơ bẩn... các trường hợp hàng đặt theo yêu cầu.
- Các trường hợp quý khách mua hàng nhưng không đáp ứng được yêu cầu sử dụng hay một lý do nào đó muốn đổi sang mặt hàng khác, chúng tôi hỗ trợ như sau:
    + Địa điểm đổi hàng:  Tại Công Ty Nguyên Khanh.
    + Thời gian và chi phí:
        ++ 02 ngày kể từ ngày mua hàng: miễn phí.
        ++ Từ 3-10 ngày kể từ ngày mua hàng: quý khách thanh toán 5% giá trị đơn hàng.
        ++ Từ 11-20 ngày kể từ ngày mua hàng: quý khách thanh toán 10% giá trị đơn hàng.
        ++ Từ 21-30 ngày kể từ ngày mua hàng: quý khách thanh toán 15% giá trị đơn hàng.
        ++ Từ 30 ngày trở lên: thỏa thuận.
    + Yêu cầu:
        ++ Sản phẩm còn nguyên vẹn, sạch đẹp, không trầy xước, hoạt động bình thường, đầy đủ hộp, sách hướng dẫn, phụ kiện.
        ++ Thời gian bảo hành của hàng được đổi sẽ nối tiếp hàng cũ, không áp dụng bảo hành từ đầu.
- Chúng tôi có quyền từ chối bảo hành nếu nhận thấy có sự lợi dụng chính sách này nhằm mục đích trục lợi hoặc hàng hóa không được đảm bảo.

2. Trả Hàng:

    - Việc trả hàng chỉ được áp dụng miễn phí khi có sự thỏa thuận từ trước hoặc do chúng tôi tư vấn không đúng sự thật về hàng hóa.

    - Địa điểm trả hàng: Tại Công Ty Nguyên Khanh
    - Thời gian và chi phí:
           ++ 02 ngày kể từ ngày mua hàng: miễn phí.
           ++ Từ 3-10 ngày kể từ ngày mua hàng: quý khách thanh toán 5% giá trị đơn hàng.       
           ++ Từ 11-20 ngày kể từ ngày mua hàng: quý khách thanh toán 10% giá trị đơn hàng.                   ++ Từ 21-30 ngày kể từ ngày mua hàng: quý khách thanh toán 15% giá trị đơn hàng
           ++ Từ 30 ngày trở lên: thỏa thuận.

    -  Yêu cầu: Sản phẩm còn nguyên vẹn, sạch đẹp, không trầy xước, hoạt động bình thường, đầy đủ hộp, sách hướng dẫn, phụ kiện.

    - Chúng tôi có quyền từ chối bảo hành nếu nhận thấy có sự lợi dụng chính sách này nhằm mục đích trục lợi hoặc hàng hóa không được đảm bảo.

Chính Sách Bảo Hành